O Stronie

JakPoznalemWaszeMatki.pl z siedzibą redakcji: Horeszków 23/1, 71-215-Szczecin została wpisana do rejestru czasopism jako czasopismo katolickie, a treść jest chroniona przez polskie prawo autorskie i prawo prasowe na podstawie postanowienia I Ns Rej. „Pr” 34/18 Sądu Okręgowego w Szczecinie. Czasopismo chronione przez prawo, w tym:  przestępstwo wywierania presji na dziennikarza oraz tłumienia lub utrudniania krytyki prasowej, bądź odwetu za krytykę prasową (art. 43 i 44 w zw. z art. 53 ust. 1 Ustawy Prawo prasowe). Od dnia 20 marca 2018, redakcja zmienia adres na: Zwycięska 14D1/4, 53-033 Wrocław, wraz z wnioskami do odpowiednich rejestrów.

JakPoznalemWaszeMatki.pl wspiera: